Kurzy tvůrčího psaní podle Arnošta Lustiga se spisovatelkou Danou Emingerovou

ČTVRTEČNÍ DESETIDÍLNÝ ON-LINE KURZ od 5.9.2024 (jednou za 14 dní)

Datum: od 5. září každých 14 dní
Čas: 17:30 – 20:30 (čtvrteční podvečer)
Místo: on-line

15.000,00

10 skladem

Intenzivní výuka zahrnuje deset on-line lekcí v menší skupince lidí s pauzami v době svátků.

Podzimní turnus probíhá od 5. září 2024 on-line po 14 dnech – vždy 17.30-20.30 h. Po dohodě je možné přijít se podívat na probíhající lekce. Zájemci, pište na info@danaemingerova.cz. Další turnus začne opět na jaře.

Hlavním lektorem kurzů je Dana Emingerová a Klára Dvořáková, které odučí alespoň 60 % lekcí, dalšími lektory jsou Nataša Richterová, Yakeen J. Helus, Petr Holub, Jana Vaňková.

Kurz bude rozdělený na dvě skupiny. První bude psát vlastní knihu a druhá bude zaměřená na cvičení pro ovládnutí techniky psaní a případně psaní povídek pro společnou knihu Člověk naší doby a Barvy života za šedé totality. Půjdeme pěkně postupně a budeme zadávat cvičení podle literárních cihel. Po první hodině Vám pošleme ke stažení učebnici.

Napiš knihu, kterou bys ty sám/sama chtěl/a číst! Online kurz pro ty, kdo chtějí napsat vlastní knihu. Nebudeme psát povídkovou knížku dohromady, ale každý svoji vlastní knihu. A dávat si na ni zpětnou vazbu.

Ujasnění si děje příběhu je začátek. Pak ho hezky rozkouskujeme a začneme psát jednotlivé kapitoly a ty skládat k sobě. Netvrdím, že za 10 lekcí kurzu stihneme napsat celou knihu (i když někdo možná ano), ale budeš mít pořádný základ a také znát cestu, jak pokračovat a nezaseknout se.

Termíny po 14 dnech:

1. lekce 2. lekce 3. lekce 4. lekce 5. lekce 6. lekce 7. lekce 8. lekce 9. lekce 10. lekce
5.9. 19.9. 3.10. 17.10. 31.10. 14.11. 28.11. 12.12. 9.1. 23.1.

Úkol na první lekci kurzu pro skupinu „Psaní vlastní knihy“: 

Kreativní cvičení: Napište první odstavec své budoucí knihy nebo některé z kapitol. První věta musí obsahovat háček, který nás chytí a nepustí (jako je to u povídky).

Zadání pro mírně pokročilé:

1) Napište jeden odstavec o čem by měla být vaše kniha, kterou chcete psát
2) Jaký žánr?
3) Kdo je váš cílový čtenář?
4) Jaký je pracovní název vaší knihy?

Úkol na první lekci pro skupinu zaměřenou na „kreativní cvičení“:

mají své vlastní individuální úkoly. (Pokud nevíte, nic nezkazíte, když na první lekci přinesete bajku.)

CENA

15 000,- Kč na osobu/turnus

Stálí účastníci (členové Klubu Psaní dává křídla) si mohou požádat o slevu na info@danaemingerova.cz.

Dojmy účastníků dlouhodobých kurzů zachycují příspěvky Marka či Nataši.

Poznámka

  • Pokud se účastník dopředu neomluví, kurzovné propadá. V případě závažných důvodů neúčasti je po dohodě možné převést až polovinu ceny na další turnus seminářů (pouze jednou).
  • Pokud účastník některou lekci zamešká, je možné ji po dohodě nahradit v paralelních  kurzech Dany Emingerové nebo jiných lektorů.
  • Nabízíme studentské slevy – kód HYX7A8HV – možno požádat na info@danaemingerova.cz, student se musí prokázat potvrzením o studiu nebo kartou ISIC – kopii  zašle na výše uvedený mail.