Kurzy tvůrčího psaní podle Arnošta Lustiga se spisovatelkou Danou Emingerovou

ČTVRTEČNÍ DESETIDÍLNÝ KURZ V PRAZE od 4.1.2024 (jednou za 14 dní)

Datum: od 4. ledna každých 14 dní
Čas: 17:30 – 20:30 (čtvrteční podvečer)
Místo: Praha, Opletalova 5/7, 111 44 Praha 1

19.500,00

8 skladem

Zimní turnus probíhá od 4. ledna 2024 po 14 dnech s pauzami v době svátků – vždy 17.30-20.30 h.

Hlavním lektorem kurzů je Nataša Richterová, dalšími lektory jsou Dana Emingerová, Klára Dvořáková, Yakeen J. Helus, Petr Holub, Jana Vaňková.

Obsahem kurzu jsou práce na společných knižních projektech – např. ČLOVĚK NAŠÍ DOBY. V minulosti to byl projekt na knize o rodičích a dětech s názvem Mami, co je to čupák nebo Doba obalová. Super-pokročilí mohou pracovat na vlastních knihách. Součástí budou návštěvy zajímavých osobností (v minulosti to byl např. Ondřej Neff, Milan Šteindler atd.). Dle zájmu můžeme výuku rozšířit o další obory (scenáristika, publicistika, cestopisy, umění interview, rétoriky atd.). Na hodinách budeme dělat zábavná literární cvičení.

Úkol na první lekci kurzu (vyberte si): 

Zadání pro mírně pokročilé: bajka či nejpodivnější člen naší rodiny

Dojmy účastníků dlouhodobých kurzů zachycuje třeba příspěvek Marka.

CENA

19 500,- Kč na osobu/turnus

Stálí účastníci (členové Klubu Psaní dává křídla) si mohou požádat o slevu na info@danaemingerova.cz do konce listopadu.

Poznámka

  • Pokud se účastník dopředu neomluví, kurzovné propadá. V případě závažných důvodů neúčasti je po dohodě možné převést až polovinu ceny na další termín semináře (pouze jednou).
  • Pokud účastník některou lekci zamešká, je možné ji po dohodě nahradit v paralelních kurzech DE nebo jiných lektorů.
  • Nabízíme studentské slevy – možno požádat na info@danaemingerova.cz, student se musí prokázat potvrzením o studiu nebo kartou ISIC – kopii zašle na výše uvedený mail.