Kurzy tvůrčího psaní podle Arnošta Lustiga se spisovatelkou Danou Emingerovou

Petr Holub

Petr je tak jako Dana Emingerová absolventem kurzů tvůrčího psaní přímo u Arnošta Lustiga a Daniným dlouholetým nejbližším spolupracovníkem, učitel tvůrčího i praktického psaní se speciálním zaměřením na firmy a také konzultant politického (zejména předvolebního) marketingu a PR. 

Vystudoval Žurnalistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a Teorii a filozofii komunikace na Západočeské univerzitě v Plzni. Přes 20 let působil v komunikačních útvarech prestižních českých firem, nejčastěji na pozici šéfredaktora firemních časopisů nebo specialisty interní či externí komunikace. Pracoval také jako tiskový mluvčí, vedoucí oddělení public relations a redaktor v deníku. 

Petrovou silnou stránkou je dlouholetá a detailní znalost prostředí firemních komunikačních útvarů a celého procesu přípravy firemních periodik. Jím řízené časopisy získaly několik prestižních oborových ocenění. Jeho velkým koníčkem je politika, které se v minulosti sám aktivně zúčastnil. Už dlouho však není členem žádného politického subjektu a pracuje jako nezávislý jen v zastupitelstvu obce, ve které žije. Je konzultantem v oblasti politického marketingu a PR, kde se specializuje na předvolební komunikaci a strategii.

Kde Petr publikuje?

Tištěné publikace

Živel Lustig – jak se píše kniha, autorka Dana Emingerová, Mladá fronta (2011)

Doba obalová – knížka povídek z kurzů Dany Emingerové (2017)