Kurzy tvůrčího psaní podle Arnošta Lustiga se spisovatelkou Danou Emingerovou

KURZY TVŮRČÍHO PSANÍ
A TEAMBULDING PRO FIRMY

Doprovodným přínosem kurzů tvůrčího psaní je to, že fungují jako báječný teambuilding. Díky svým napsaným příběhům se lidé lépe poznávají. A navíc se učí na bezpečné půdě přijímat kritiku a také ostatním dávat upřímnou zpětnou vazbu. Získané dovednosti mají přesah i do soukromí zaměstnance. Školení díky tomu brzy vnímají jako benefit.

Pro koho je náš kurz určen?

Učíme psát, a tím i přinášet nové pohledy a možnosti manažerům, vedoucím pracovníkům i zaměstnancům. Zásady psaní jsou pro všechny stejné. Ve firmách máme vyzkoušeno
a prověřeno, že to funguje! Učíme se v krásném prostředí zámku Loučeň.

Jak kurz probíhá?

Naše semináře nejsou přednášky pro sál plný lidí. Vyžadují interakci a přípravu od všech účastníků. Zvládne to každý, jen chtít! Jde o unikátní metodu, vystavěnou na znalostech sepsaných a ověřených již Aristotelem, Platonem, Karlem Čapkem, Johnem Gardnerem, Arnoštem Lustigem a Danou Emingerovou… Nevnucujeme zaměstnancům naučené fráze o tom, jak má vypadat blog, výroční zpráva nebo email, naučíme je psát. Z gruntu, od začátku. Přes příběhy všichni pochopí, jak zaujmout, kdy, proč a jak napsaný text funguje či nefunguje. Po několika lekcích už posluchači kurzu zvládnou napsat cokoliv. Pak můžeme pokračovat s psaním, specifickým pro daný útvar či žánr podle toho, co je vaším cílem.

Co se naučíte?

Naučíte se psát příběhy, kultivované texty a pak zákonitosti tvůrčího psaní praktikovat ve vašem oboru u vámi vybraných žánrů – tiskové zprávy, blogů, FB a na dalších sociálních sítích, v prezentacích… Je to na vás a potřebách vaší firmy.

V rámci teambuildingu také poznáte kolegy z jiných stránek v krátkém čase, budete s nimi otevřeně komunikovat a spolupracovat, hledat nová a originální řešení a prezentovat výsledky práce atraktivním způsobem.

Co přinesly minulé kurzy podle zpětné vazby jejich účastníků?

  • Zvýšení komunikace na všech úrovních, 
  • zlepšení písemného projevu, 
  • přemýšlení o cílových skupinách,
  • zlepšení vztahů mezi kolegy,
  • větší ochotu spolupráce mezi odděleními…

Jak dlouho kurz trvá?

Délka trvání kurzu vždy záleží na dohodě s vedením firmy.

  • Intenzivní skupinové kurzy jsou ideálně osmidílné, ve 14denních intervalech.
  • Krátkodobé kurzy jsou ideálně dvoudenní.
  • Je možné zajistit dle zájmu kurzy individuální, například pro vrcholové manažery nebo PR pracovníky.
  • Ceny a detailní informace najdete zde.