Kurzy tvůrčího psaní podle Arnošta Lustiga se spisovatelkou Danou Emingerovou

Zásady ochrany osobních údajů

 JAK CHRÁNÍM VAŠE ÚDAJE

Správcem osobních údajů je Dana Emingerová, IČ: 86589539, Na Dobešce 1A, Praha 4.

Moje garance
Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
  • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
1) poskytování služeb (kurzy)
Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefon, e-mail, bydliště nezbytně potřebuji k tomu, abych vás mohla evidovat jako účastníky kurzů
2) vedení účetnictví
Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů
3) marketing- zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využívám za účelem přímého marketingu – příležitostné zasílání nabídek nových kurzů a akcí souvisejících s tvůrčím psaním. Jelikož jste mým zákazníkem (v minulosti jste si objednal/a můj kurz, knihu či e-book), činím tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
S Vašimi osobními údaji nakládám zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech společnosti Zoner Software, a.s., kde jsou chráněny v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Tato společnost přijala a udržuje veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, zejména:

  • Pro zabezpečení serverů využívá víceúrovňový firewall, který umožňuje přístup pouze pro https port.
  • Mailové zprávy jsou kontrolovány na přítomnost virů a jejich obsah na phishing.
  • Monitoring bezpečnosti a případných bezpečnostních incidentů řeší dedikovaný tým 24/7.

 

Předání osobních údajů třetím osobám
Osobní údaje nezpřístupňuji žádným třetím osobám.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než a na dané zpracování se specializují.
Veškeré zpracování osobních údajů je prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu info@danaemingerova.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění či změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
Právo na výmaz: Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 90 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
Stížnost: Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů
E-maily s tipy a radami a nabídkou případných kurzů vám zasílám, jste-li mým zákazníkem, na základě tzv. „oprávněného zájmu“. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost
Dovoluji si Vás ujistit, že zachovám mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.12. 2019.

Možnost změny podmínek
Vyhrazuji si právo, jako provozovatel těchto webových stránek, změnit jejich obsah a
to kdykoliv a z jakéhokoli důvodu, toto jsem oprávněna učinit bez zvláštního
upozornění. Dále si vyhrazuji právo zabránit přístupu k nim nebo ho omezit, případně
stránky zcela uzavřít. Zároveň nenesu žádnou odpovědnost vůči návštěvníkům
těchto webových stránek v souvislosti s jejich změnami či uzavřením.
Případné změny nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na těchto webových
stránkách.