Kurzy tvůrčího psaní podle Arnošta Lustiga se spisovatelkou Danou Emingerovou

Věra Zástěrová Sasínková

Součástí kurzů tvůrčího psaní podle Lustiga jsou základy rétoriky, kterým se v Brně věnuje Věra Zástěrová Sasínková. Účastníky připravuje na první veřejná vystoupení, pomáhá jim zbavit se trémy při autorském čtení a nabýt jistoty i působivosti při interpretaci vlastních textů.

Věra vystudovala obor hudebně dramatického umění na Konzervatoři Brno u Heleny Kružíkové a na JAMU katedru syntetických žánrů pod vedením Jany Janovské, Ladislava Štancla a Jiřího Tomka. Herectví se profesionálně věnovala na prknech Mahenova divadla v Brně, Satirického divadla Večerní Brno, Divadla Radost a na dalších scénách. Hostuje v HaDivadle a v soukromém zájezdovém Komorním hudebním divadle Brno.

Byla také hlasatelkou a moderátorkou Českého rozhlasu Brno, miluje četbu pro rozhlas. Její hlas jsme mohli slyšet v četbách na pokračování, například z knihy Zdeny Frýbové Robin nebo Jany Vrzalové Zasnoubená se smrtí, v Toulkách českou minulostí či Kriminálních příbězích Čech a Moravy. Také dabuje a namlouvá komentáře k dokumentům. S televizní kamerou se potkala v řadě epizodních rolí.

Od roku 2000 je pedagožkou Konzervatoře Brno, kde v současnosti učí umělecký přednes a jevištní
mluvu. Pravidelně se věnuje četbě pro veřejnost v pořadu Čtení pod lampou v ústředí pobočce
Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Působila jako lektorka rétoriky v Knihovně Františka Bartoše ve Zlíně.
Ve volném čase píše loutkové pohádky pro děti.

Kontakt

kurzy praha a brno

Psaní dává křídla avatar

Dana Emingerová

večery autorského čtení

Psaní dává křídla avatar

Věra Staňková